Slaegten Hupfeld Generation 1

 

Slægten Hupfeld i Danmark 

Foto fra kirkebogen i Ev. Kirche zu Frankershausen - vielser 1810

Sept. 14

Der wittver und dachdecker Johan Claus Lieberum, Johan Lieberum`s
ehel sohn und Anna Elisabeth Hupfeld, des Kastenmaisters Christoph
Hupfeld`s ehel tochter
Oversættelse
Enkemand og taglægger Johan Claus Lieberum, Johan Lieberum`s
ægte søn og Anna Elisabeth Hupfeld, Kirketjener( medhjælper for præsten ) Christoph
Hupfeld`s ægte datterFoto fra kirkebogen i Ev. Kirche zu Frankershausen - vielser 1810

Oct: 14

Der Ackermann, Christoph Hupfeld, Des Kastenmeisters Christoph
Hupfeld`s ehel. sohn. und Martha Elisabeth Hartmann, Des Mau=
remachers, Jacob Hartmann`s hinterlastene tochter.
Oversættelse:
Agerdyrker - landmand, Christoph Hupfeld, Kirketjener ( medhjælper for præsten ) Christoph
Hupfeld`s ægte søn. Og Martha Elisabeth Hartmann, Mur=
mester, Jacob Hartmann`s efterladte datter. ( Jacob Hartmann er åbenbart død )
Generation 1

1. Christoph Hupfeld #1 * ??, ??, (~ Martha Elisabeth Hartmann #2 ) Børn : 2. I Christoph Hupfeld #3 * 14 Nov 1819, Frankershausen,

                      Børn :

    2.      I        Christoph Hupfeld #1  * 14 Nov 1819, Frankershausen,

 

Generation 2       


Anna-Kathrine Hupfeld              Christoph Hupfeld


Til Indenrigesministeriet

Vi underskrevne glasmagere i Aalborg: Christoph Hupfeld og dennes to sønner Jacob Hupfeld og Wilhelm Jacob Hupfeld, alle af Aalborg, tillader os herved at ansøge om, at der maa blivemeddelt os dansk indfødsret.

Vi tillader os nærmere at oplyse:

1. Vore fulde navne ere som ovenanført. Vi ere fødte; Christoph Hupfeld 1819, Jacob Hupfeld 1850 og Wilhelm Jacob Hupfeld 1855, og alle 3 ere fødte i Hessen- Cassel. Vore dåbsattester vedlægges til nærmere oplysning.

2. Vi kom til Danmark 1857 og have ernæret os som glaspustere først på Myhlenberg Glasværk i Vebbestrup Sogn pr. Bælum indtil 1864 og siden paa glasværket i Aalborg, kun med den undtagelse at jeg Jacob Hupfeld i 1873 aftjente min værnepligt i den danske hær og derefter i aarene 1874 til 1878 arbejdede paa Odense Glasværk. Til vidnesbyrd herom samt om vor vandel og forhold henvises til følgende attester fra Hrr. fabrikant C. Dam og grosser L. K. Kjer i Aalborg samt Fabrikant C. Christensen i Odense. Tillige forventer vi, at Aalborg byraad vil kunne udtale sig gunstigt om vort forhold under vort mangeårige ophold her i Aalborg

3. Jeg Christoph Hupfeld er gift med Anna Chatharina Schaefer af Hessen - Kassel, som kom her til landet 2 aar efter min egen ankomst hertil. Vor vielsesattest følger, angivende tillige min hustrus alder, som yderligere ved hendes ligeledes hoslagte døbeattest.

Jeg Jacob Hupfeld er gift med Caroline Vilhelmine Dorothea Plamboeck af Flensborg ( nær Bergedorf) født i Geesthacht ved Lybeck, se vor vielsesattest og hendes døbeattest, som begge følge.

Jeg Vilhelm Jacob Hupfeld er gift med Ane Marie Laurentie Astrup af Aalborg. Vor vielsesattest og hendes døbeattest følge.

4. Af levende børn have vi følgende:

Jeg Christoph Hupfeld har 7 børn, hvoraf de 2 ældste ere i Tyskland, den ene i Hamborg og den anden i Flensborg, medens de 5 øvrige ere her i landet og de 2 yngste hersted ere fødte. For disse sidste vedlægges døbeattester fra præsten i Rold, for mine tvende her medunderskrivende sønner er alt ovenfor vedlagt døbeattest, paa hvilken tillige min herværende datter Marie Magdalene Hupfeld findes anført saavel som den ene af mine ældste sønner. For den anden af disse har jeg derimod ingen døbeattest.

Jeg Jacob Hupfeld har 4 børn i en alder fra 3 til 9 aar, for hvilke daabsattester vedlægges. For den ældste, som i flere aar har gaaet i byens borgerskole vedlægges attest fra overlæren. De 2 mindste børn ere ikke i skole endnu og den 3 er først i disse dage begyndt paa skolegangen.

Jeg Vilhelm Jacob Hupfeld har 3 børn, hvoraf den ælste er 5 aar, For dem alle vedlægges daabsattester.

5 Vort omgangssprog i hjemmet er for os alle Dansk, se ovenomtalte attester fra vor mangeårige fabriksherre Hr. C. Dam i Aalborg.

Ingen af os ejer ejendom i Danmark eller have erhvervet noget næringsbevis, da vi kun ere almindelige fabriksarbejdere.

Aalborg byraad anmodes om godherfuldt at anbefale denne vor ansøgning.

Aalborg den 25 mai 1886

Aller ærbødigst

Christoph Hupfeld
Jacob Hupfeld
Vilhelm Jacob Hupfeld

2. Christoph Hupfeld #1  * 14 Nov 1819, Frankershausen, † 23 Feb 1891, Nørresundby,  26 Feb 1891,  Glasmager,  (~ Anna Chatharina Schaefer #2  * 1822, Hessen - Kassel, † 12 Mar 1888, Ålborg (A2),  16 Mar 1888, Vor frue kirke Ålborg, )

    Bopæl 1891 Nr. Sundby Arbejderboliger, Han indrejste i Danmark 1857, arbejdede ved Mylenberg Glasværk til 1864, herefter Aalborg Glasværk

                      Børn :

    3.      I        Johannes Hupfeld #3  * 29 Mar 1846, Tyskland,

    4.      II       Christoph Hupfeld #4  * 21 Okt 1847, Tyskland,

    5.      III      Jacob Hupfeld #11  * 1850, Frankershausen,

    6.      IV      Marie Magdalene Hupfeld #5  * 1852, Tyskland,

    7.      V       Wilhelm Jacob Hupfeld #7  * 04 Jul 1855, Tyskland,

    8.      VI      Marie Elisabeth Hupfeld #8  * 11 Aug 1859, Vebbestrup,

             VII     Ane Chatrine Frederikke Hupfeld #9  * 20071862, Ålborg (A2),  (~ 08 Maj 1888, Vor frue kirke Ålborg, Ludvig August Theodor Kauffeldt #136  * 08 Mar 1857, † 26111932, )

 

Generation 4

3. Johannes Hupfeld #3  * 29 Mar 1846, Tyskland,  Glassmelter,  (~ 07 Feb 1870, Vor Frue, Ålborg, Andrea Rasmine Christensen #10 * 21 Dec 1846, Furreby v. Løkken, 16 Mar 1847, Furreby, (Datter af Christen Pedersen #181 og Dorthea Catharine Andersdatter #182 ) )   )

    Johannes Hupfeld og fam. bor 1897 i Bergedorf, glashytte nr. 11

                      Børn :

    9.      I        Jacob Christopher Anton Hupfeld #6  * 27 april 1870, Ålborg (A2),

    10.   II       Emilie Ane Cathrine Hupfeld #13  * 10 Jan 1872, ,Ålborg,

             III      Dødfødt  #167  * 06 Feb 1873, Ålborg (A2),  Ikke døbt,

             IV      Sivert Johannes Hupfeld #171  * 11 Jul 1874, Ålborg (A2), † 03 Okt 1874, Ålborg (A2),  07 Okt 1874, Vor frue kirke Ålborg,

    11.   V       Thora Hupfeld #12  * 22 Jul 1876, Ålborg (A2),

             VI      Christoffer Hupfeld #168  * 28 Dec 1878, Ålborg (A2),  14 Apr 1879, Vor frue kirke Ålborg, † 25 Apr 1879, Ålborg (A2),  29 Apr 1879, Vor frue kirke Ålborg,

             VII     Amanda Alexandra Hupfeld #14  * 23 Jan 1880, Ålborg (A2),  01 Aug 1880, Vor frue kirke Ålborg,  (~ Wilhelm Heinrich Christoph Friderich Schrøder #80  * 01011881, )

    12.   VIII    Johanne Hupfeld #15  * 04121883,

 

4. Christoph Hupfeld #4  * 21 Okt 1847, Tyskland,  (~ 12 Nov 1872, Hvorup.Ålborg, Eline Cathrine Springborg #91  * 18 Apr 1846, Nr. Utrup, Hvorup Sogn, )  (~ 17 Aug 1877, Vor frue kirke Ålborg, Anna Ida Marie Gundelach #139  * ca 1847, ?, )

    23 marts 1865 rejser Christoph, 15 år gammel til Ålborg, som glasmager lærling. Notat i Vebbestrup kirkebog om afgange fra sognet

                      Børn :

    13.   I        Viktor Christof Hupfeld #92  * 05 Sep 1873, Nr. Utrup, Hvorup Sogn,

    14.   II       Axel Jørgen Hupfeld #93  * 24011875,

             III      Anna Wilhelmine Johanne Hupfeld #140  * Ca. 1879, Tyskland,

             IV      Carl Alexander Hupfeld #141  * 18 Aug 1879, Tårnby Sogn,  14 Sep 1879, Tårnby Sogn,

 

5. Jacob Hupfeld #11  * 1850, Frankershausen, † 19121892,  (~ 17 Apr 1876, Vor Frue, Odense, Caroline Vilhemine Dorothea Plamboeck #102  * 19 Maj 1855, Geesthacht, † 19021922, )

                      Børn :

             I        Frida Kathrine Albertine Hupfeld #103  * 01 Feb 1877,

             II       Klara Marie Frederikke Henriette Hupfeld #104  * 18 Jul 1878,

             III      Christoph Johan August Hupfeld #105  * 03 Okt 1880, Ålborg (A2),  31 Okt 1880, Vor frue kirke Ålborg, † 25 Dec 1938,

             IV      Berta Wilhelmine Magdalene Hupfeld #106  * 31 Jul 1883, Ålborg (A2),  19 Aug 1883, Vor frue kirke Ålborg,

             V       Johan Hupfeld #107  * 13101886, † 21041956,

    15.   VI      Thorvald Jacob Vilhelm Hupfeld #108  * 22091889,

 

6. Marie Magdalene Hupfeld #5  * 1852, Tyskland, † 17 Mar 1890, Ålborg (A2),  22 Mar 1890, Vor frue kirke Ålborg,  (~ 04 Aug 1874, Vor Frue, Ålborg, Heinrich Friderich Schrøder #118  )

                      Børn :

             I        Thyra Anna Cathrine Frederikke Schrøder #109  * 01 Feb 1879, Odense,Sankt Knud,  23 Maj 1879, Odense, Sankt Knud,  (~ 29 Aug 1936, Aarhus, Andrea Nicolai Flensborg #110  * 30 Aug 1876, Hvorslev,  Direktør Korn-og Foderstofforretning i Aarhus til 1936, )

             II       Hugo Jacob Ludvig Schrøder #169  * 03 Okt 1884, Ålborg (A2),  23 Nov 1884, Vor frue kirke Ålborg,

 

7. Wilhelm Jacob Hupfeld #7  * 04 Jul 1855, Tyskland,  (~ 17 Maj 1881, Vor Frue, Ålborg, Ane Marie Laurentie Astrup #121  * 16 Nov 1856, Ålborg (A2), )

                      Børn :

             I        Elna Hupfeld #164  * 21 Sep 1881, Ålborg (A2),  23 Sep 1881, Vor frue kirke  Ålborg, † 15 Sep 1887, Ålborg (A2),  19 Sep 1887, Vor frue kirke Ålborg,

             II       Valborg Hupfeld #165  * 14 Aug 1882, Ålborg (A2),  17 Dec 1882, Vor frue kirke Ålborg, † 05 Feb 1888, Ålborg (A2),  09 Feb 1888, Vor frue kirke Ålborg,

             III      Christoph Lorents Vilhelm Hupfeld #166  * 23 Feb 1886, Ålborg (A2),  25 Apr 1886, Vor frue kirke Ålborg, † 21 Dec 1887, Ålborg (A2),  24 Dec 1887, Vor frue kirke Ålborg,

    16.   IV      Wilhelm Victor Martin Hupfeld #122  * 25011889,

             V       Ella Hupfeld #123  * 16021892,  (~ Christian Amtoft Sørensen #128  * 1891, † 1956, )

 

8. Marie Elisabeth Hupfeld #8  * 11 Aug 1859, Vebbestrup,  02 Okt 1859,  (~ 16 Maj 1879, Vor Frue, Ålborg, Gustav Adolph Robert Schakow #129  )

                      Børn :

             I        Axel Bernhardt Martin Schakow #130  * 25 Feb 1880, Ålborg (A2),  18 Apr 1880, Vor frue kirke Ålborg,

             II       Anna Laura Vilhelmine Schakow #131  * 10 Jan 1883, Ålborg (A2),  06 Maj 1883, Vor frue kirke Ålborg,

             III      Amanda Schakow #132 

             IV      Alma Bertha Cathrine Schakow #133  * 28 Jul 1881, Ålborg (A2),  11 Sep 1881, Vor frue kirke Ålborg,

             V       Ludvig Schakow #134 

             VI      Olga Schakow #135 

             VII     Frida Magdalene Lovise Schakow #170  * 01 Dec 1885, Ålborg (A2),  26 Apr 1886, Vor frue kirke Ålborg,

Generation 5Bagest fra v /  Arthur - Johannes - Vilhelm - Forest fra v/   Leopold - Chatharina - Jacob - Heinrich


 

9. Jacob Christopher Anton Hupfeld #6  * 27 april 1870, Ålborg (A2),  06 Jun 1870, Vor frue kirke Ålborg, † 30 Okt 1930, Ålborg (A2),  (~ Chatharina Christine Fredericke Ruhlænder #16  * 28 Nov 1876, Friderickholm v. Rendsburg, † 15 Feb 1946, Ålborg (A2), )

    23 marts 1865 rejser Jacob, 15 år gammel til Ålborg, som glasmager lærling. Notat i Vebbestrup kirkebog om afgange fra sognet

                      Børn :

             I        Johannes Friderich Wilhelm Hupfeld #17  * 03 Feb 1898, † 30 Sep 1920, Druknet,  Sømand -,

    17.   II       Arthur Friderich Jacob Hupfeld #18  * 14041902,

    18.   III      Vilhelm Kristoffer Heinrich Hupfeld #19  * 16 Nov 1904,

    19.   IV      Heinrich Leopold Wictor Hupfeld #20  * 12021908,

    20.   V       Friderich Leopold Johannes Hupfeld #21  * 24111913,

 

10. Emilie Ane Cathrine Hupfeld #13  * 10 Jan 1872, ,Ålborg,  31 Mar 1872, Vor frue sogn - Ålborg,  (~ Bruno Ficher #76  )

                      Børn :

             I        Herman Ficher #77 

             II       Johanne Ficher #78 

             III      Rasmine Ficher #79 

 

11. Thora Hupfeld #12  * 22 Jul 1876, Ålborg (A2),  17 Dec 1876, Vor frue sogn - Ålborg,  (~ David Wosylus #69  * 08 Nov 1868, † 1950, Ålborg (A2), )

                      Børn :

             I        Amanda  Wosylus #70 

             II       August Wosylus #71  * 07111896,

             III      Johanne Wosylus #72 

             IV      Martin Wosylus #73  * 20071901,

             V       Albert Wosylus #74  * 02021905,

             VI      Bernhart Wosylus #75  * 27071906,

 

12. Johanne Hupfeld #15  * 04121883,  (~ Johan Carl Strecker #81  * 13 Jun 1871, )

                      Børn :

             I        Georg Jolius Strecker #83  * 16011900,

             II       Othilia Strecker #82  * 27101900,

             III      Kaj Strecker #84  * 03021904,

             IV      Ester Strecker #85  * 26081905,

             V       Johan Carl Strecker #86  * 18071910,

             VI      Henry Johannes Strecker #87  * 07111912,

             VII     Gunnar Osvald Strecker #88  * 04111913,

             VIII    Åge Ejner Strecker #89  * 02031916,

             IX      Ingrid Strecker #90  * 27061917,

 Fra v. Karen - Anine - Oda - Gerda - Valborg - Viktor

13. Viktor Christof Hupfeld #92  * 05 Sep 1873, Nr. Utrup, Hvorup Sogn,  26 Okt 1873, Vor frue kirke Ålborg,  (~ Anine Kristine Nielsen #94  * 12 Jan 1876, Brønderslev, )

                      Børn :

             I        Oda Eline Katrine Hupfeld #95  * 03021897,

             II       Karen Anine Hupfeld #96  * 09041898,

             III      Walborg Hupfeld #97  * 15071900,

             IV      Gerda Hupfeld #98  * 05041908,

 

14. Axel Jørgen Hupfeld #93  * 24011875,  03 Feb 1875, Sankt Knud,Odense,  (~ Charlotte  #99  * 03 Nov 1878, † 1958, )

                      Børn :

             I        Matilde Hupfeld #100  * 18081907,

             II       Ida Hupfeld #101 

 

15. Thorvald Jacob Vilhelm Hupfeld #108  * 22091889, † 03111941,  (~ Herdis Josepsdottir #111  * 27 Okt 1893, † 14 Dec 1973, )

                      Børn :

    21.   I        Svenn Christoph Hupfeld #112  * 17051922,

 

16. Wilhelm Victor Martin Hupfeld #122  * 25011889,  (~ Emilie Kirstine Danielsen #124  * 21021886, )

                      Børn :

    22.   I        Inger Hupfeld #125  * 14061920,

 

Generation 6

17. Arthur Friderich Jacob Hupfeld #18  * 14041902,  (~ Alma Marie Jacobsen #22  * 22051906, )

                      Børn :

    23.   I        Ester Hupfeld #23  * 03 Apr 1931, Ålborg (A2),

    24.   II       Tage Hupfeld #24  * 18 Mar 1934, Ålborg (A2),

 

18. Vilhelm Kristoffer Heinrich Hupfeld #19  * 16 Nov 1904, † 10091945,  (~ Anna Olava Agntehe Jansson #31  * 16071905, )

                      Børn :

    25.   I        Johannes Gotfred Hupfeld #32  * 09 Mar 1931, Ålborg (A2),

    26.   II       Willi Heine Hupfeld #33  * 07071933,

 

19. Heinrich Leopold Wictor Hupfeld #20  * 12021908,  (~ Ester Synnestvedt #43  * 08 Aug 1909, † 03 Okt 1977, Ålborg (A2), )

                      Børn :

    27.   I        Jytte Hupfeld #44  * 29111927,

    28.   II       Birte Hupfeld #45  * 11 Jan 1936, Ålborg (A2),

    29.   III      Grete Hupfeld #46  * 15 Dec 1938, Ålborg (A2),

 

20. Friderich Leopold Johannes Hupfeld #21  * 24111913,  (~ Marie Thomsen #58  * 24 Okt 1913, Vejgård, )  (~ Ena Julie Svendsen #59  * 24111919, )

                      Børn :

    30.   I        Preben Hupfeld #60  * 14011943, Ålborg (A2),

    31.   II       Flemming Aarup Hupfeld #61  * 14091941,

 

21. Svenn Christoph Hupfeld #112  * 17051922,  (~ Halldora Gudmundsdottir #113  * 31081929, )  (~ Nancy Elvira Madsen #114  * 31081929, )  (~ Edit Johanne Petersen #115  * 02041930, )

                      Børn :

             I        Gudrun Hupfeld #116  * 22011948,

             II       Herdis Hupfeld #117  * 09011950,

             III      Jona Hupfeld #120  * 20091956,

             IV      Stefan Hupfeld #119  * 13091958,

 

22. Inger Hupfeld #125  * 14061920,  (~ Helmer Jensen #126  * 15041915, )

                      Børn :

             I        Flemming Hupfeld Jensen #127  * 13071944,

 

Generation 7

23. Ester Hupfeld #23  * 03 Apr 1931, Ålborg (A2),  (~ Erik Karm #25  * 07 Apr 1959, † 19 sept 1982, )

                      Børn :

             I        Kirsten Karm #26  * 28 Aug 1959,

             II       Henrik Karm #27  * 31 Mar 1963, Ålborg (A2),

 

24. Tage Hupfeld #24  * 18 Mar 1934, † 02 Maj 2008 Ålborg (A2),  (~ Benni Nielsen #28  * 15031938, )

                      Børn :

    32.   I        Lotte Hupfeld #29  * 27 Jul 1960, Ålborg (A2),

    33.   II       Tine Hupfeld #30  * 18 Sep 1962, Ålborg (A2),

 

25. Johannes Gotfred Hupfeld #32  * 09 Mar 1931, Ålborg (A2), † 11 Feb 2005, Ålborg (A2),  (~ Birthe Sejersen #34  * 17081931, )

                      Børn :

    34.   I        Bjørk Hupfeld #35  * 09 Dec 1958, Ålborg (A2),

    35.   II       Randi Hupfeld #36  * 06 Okt 1960, Ålborg (A2),

 

26. Willi Heine Hupfeld #33  * 07071933,  (~ Anna Lise Kold #37  * 29011935, )  (~ Krista Nielsen #38  * 27041939, )

                      Børn :

             I        Karsten Hupfeld #39  * 14 Aug 1957, Ålborg (A2),

             II       Steen Hupfeld #40  * 29 Jun 1961, Ålborg (A2),

             III      Michael Hupfeld #41  * 06051971,

             IV      Mette Hupfeld #42  * 27121976,

 

27. Jytte Hupfeld #44  * 29111927,  (~ Freddy Schnoor Schnoor Nielsen #47  * 14021928, )

                      Børn :

    36.   I        Pia Schnoor Nielsen #48  * 07011954,

    37.   II       Søren Schnoor Nielsen #49  * 10101956,

 

28. Birte Hupfeld #45  * 11 Jan 1936, Ålborg (A2),  (~ Bent Kanstrup #50  * 25031934, )

                      Børn :

             I        Swenn Christian Kanstrup #51  * 27 Dec 1961,

             II       Marlene Kanstrup #52  * 12091966,

 

29. Grete Hupfeld #46  * 15 Dec 1938, Ålborg (A2),  (~ Leif Smed Nielsen #53  * 06061937, )

                      Børn :

             I        Sofie Smed Nielsen #54  * 13081965,

             II       Ulf Smed Nielsen #55  * 13081965,

             III      Ajs Smed Nielsen #56  * 18071968,

             IV      Jacob Smed Nielsen #57  * 05111970,

 

30. Preben Hupfeld #60  * 14011943, Ålborg (A2),  (~ Inga Veien #62  * 19041939, )  (~ Else Karna Nielsen Skødt #63  * 22011942, )

                      Børn :

    38.   I        Peter Hupfeld #64  * 16 Apr 1971, Risskov,

    39.   II       Lars Hupfeld #65  * 03 Sep 1972, Risskov,

 

31. Flemming Aarup Hupfeld #61  * 14091941,  adopteret søn,  (~ Grethe Ingelise Thekilde Weien #66  * 11021943, )

                      Børn :

             I        Kim Hupfeld #67  * 11081963,

             II       MajBritt Hupfeld #68  * 09091965,

 

Generation 8

32. Lotte Hupfeld #29  * 27 Jul 1960, Ålborg (A2),  (~ Benny Villum Jensen #159  * 30 jun 1963, )

                      Børn :

             I        Malene Hupfeld #160  * 19 dec 1991,

             II       Pernille Hupfeld #161  * 18 jan 1997,

 

33. Tine Hupfeld #30  * 18 Sep 1962, Ålborg (A2),  (~ Steffen Nysum Kristensen #155  * 12 okt 1963, )

                      Børn :

             I        Sandi Nysum Hupfeld #156  * 29 apr 1992,

             II       Sasja Nysum Hupfeld #157  * 12 dec 1996,

             III      Kira Nysum Hupfeld #158   * 23 mar 2001,

 

34. Bjørk Hupfeld #35  * 09 Dec 1958, Ålborg (A2),  (~ Jackie Gioconda Artola #142  * 14 Maj 1955, Nicargua, )

                      Børn :

             I        Johannes Hupfeld #143  * 23 Apr 1990, Gentofte,

             II       Alexander Hupfeld #144  * 18 Nov 1992, New York,

 

35. Randi Hupfeld #36  * 06 Okt 1960, Ålborg (A2),  (~ Jesper Nørkær Christensen #149  * 02 feb 1963, )

                      Børn :

             I        Katrine Nørkjær Christensen #150  * 12 juni 1995,

             II       Rikke Nørkjær Christensen #151  * 03 juli 1997,

 

36. Pia Schnoor Nielsen #48  * 07011954,  (~ Helmut Riissberg #145  * 06051952, )  (~ Søren Ottzen #148  * ?, )

                      Børn :

    40.   I        Klaus Riisberg #146  * 02091979,

             II       Lars  Schnoor  Riisberg #147  * 17051983,

 

37. Søren Schnoor Nielsen #49  * 10101956,  (~ Lise Buch Petersen #174  * 03 Mar 1960, )

                      Børn :

             I        Frederik Schnoor #175  * 12 12 1986,

             II       Christopher Schnoor #176  * 07 Nov 1990,

 

38. Peter Hupfeld #64  * 16 Apr 1971, Risskov,  (~ Rikke Nielsen #152  * 07 Feb 1972, )

                      Børn :

             I        Benedicte Hupfeld #153  * 25 dec 2002,

             II       Regitze Elisabeth Hupfeld #154  * 18 maj 2005,

 

39. Lars Hupfeld #65  * 03 Sep 1972, Risskov,  (~ 13 Aug 2005, Risskov kirke, Marianne Richs Eliassen #172  * 15 Aug 1978, )

                      Børn :

             I        Cecilie Richs Hupfeld #173  * 10 jan,  2007

             ll        **Cirkeline** #177  * 31072008 , † 31072008 ,

             lll        Sofie Richs Hupfeld #161  * 10 Jul 2010, Risskov, ,

 

Generation 9

40. Klaus Riisberg #146  * 02091979,  (~ Malene Holmann Vibæk #162  * 04091980, )

                      Børn :

             I        Laurits Tue Holmann Riisberg #163  * 04042006 , † 04042006 ,

             ll        Kalle Magne Holmann Riisberg #174  * 130907
Siden opdateret 3 August 2008Kære familie medlemmer.

Ligger I inde med ny data/rettelser til min side om Hupfeld familien - historier om familien - gl. fotos - eller andet. Hører jeg med glæde fra jer på min mail.

preben.hupfeld@gmail.com

Mange hilsener

Preben Hupfeld